Studentrådene ved NTNU
-
for studenten

Om studentrådet

Studentrådene jobber for å ivareta studentenes interesser

Gjennom studentdemokratiet kan studenter være med å utvikle NTNU som utdanningsinstitusjon og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt i saker som gjelder faglig kvalitet på studiene, campus, tilrettelegging, læringsmiljø og lignende.

Består av alle studentrådene ved NTNU sine utdanningssteder

Nyheter

Kontakt oss