Studentrådene ved NTNU
-
for studenten

Om studentrådet

( Siden er fortsatt under utbygging )
Studentrådene jobber for å ivareta studentenes interesser

Gjennom studentdemokratiet kan studenter være med å utvikle NTNU som utdanningsinstitusjon og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt i saker som gjelder faglig kvalitet på studiene, campus, tilrettelegging, læringsmiljø og lignende.

Består av alle studentrådene ved NTNU sine utdanningssteder

Nyheter

Konsulentene og tillitsvalgte

Lorem ipsum dolor sit amet

Kontakt oss